Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

ŞÜHEDA-İ UHUD

Nereden Yazdırıldığı: Http://www.feraset.org
Kategori: İslam
Forum Adı: Dua Köşesi
Forum Tanımlaması: Dilimizin ve kalbimizin dua ile güzelleşmesi temennisiyle
URL: Http://www.feraset.org//forum_posts.asp?TID=13276
Tarih: 23-Ocak-2017 Saat 06:18


Konu: ŞÜHEDA-İ UHUD
Mesajı Yazan: Zühre Nur
Konu: ŞÜHEDA-İ UHUD
Mesaj Tarihi: 20-Haziran-2009 Saat 13:40

Selamün aleyküm arkadaşlar birkaçgün önce eklediğim ASHAB-I BEDR 'den sonra şimdide sizinle ŞÜHEDA-İ UHUD'u paylaşmak istedim.Bedr'in aslanlarından sonra Uhud'un şehitlerini anmamak olmaz diye düşündük.Haftada bir defa okumanın çok büyük sevap olduğu söylenen duamızdan Rabbim istifade etmenizi ve dileyen her kardeşimizi şehitlerin serdarı Hz. HAMZA'nın sancağı altında haşretsin inşallah.AMİN.( 70 mübareğimizin isimlerini ve duasını fırsat buldukça tamamlamaya çalışacağım.).(Altı çizili harfler Transkriptli okunması gerekli olan harflerdir.)  

           Ridvanu'llahi  'aleyhim ecma'in
1.  Ve biseyyidina Hamzate'bni 'Abdi'l-muttalib(r.a)
2.  Ve biseyyidina Ebi Eymen Mevla 'Amr(r.a)
3.  Ve biseyyidina Ebi Hanne (r.a)
4.  Ve biseyyidina Ebi Süfyane'bni'l-Haris(r.a)
5.  Ve biseyyidina Ebi Hübeyrate'bni'l-Haris(r. a)
6.  Ve biseyyidina Enesi'bni Nadr(r.a)
7.  Ve biseyyidina Uneysi'bni Katade(r.a)
8.  Ve biseyyidina Evsi'bni Sabit(r.a)
9.  Ve biseyyidina İyasi'bni Evs(r.a)
10.Ve biseyyidina İyasi'bni Evs(r.a)
11.Ve biseyyidina İyasi'bni 'Adiyy(r.a)
12.Ve biseyyidina Sabiti'bni 'Amr(r.a)
13.Ve biseyyidina Sabiti'bni Vakş(r.a)
14.Ve biseyyidina Sa'lebete'bni Sa'd(r.a)
15.Ve biseyyidina Sakf'ibni Ferveh(r.a)
16.Ve biseyyidina'l-Haris'ibni Enes(r.a) 
17.Ve biseyyidina'l-Harisi'bni Evs(r.a)
18.Ve biseyyidina'l-Hari'ibni 'Adiyy(r.a)
19.Ve biseyyidina'l-Hubabi'bni Kayziyy(r.a)
20.Ve biseyyidina Habibi'bni Yezid(r.a)
21.Ve biseyyidina Huseyli'bni Cabir(r.a)
22.Ve biseyyidina Hanzalete'bni Ebi 'Amir(r.a)
23.Ve biseyyidina Haricete'bni Zeyd(r.a)  
24.Ve biseyyidina Halladi'bniAmri'bni'l-Cemuh(r.a)      
25.Ve biseyyidina Haysemete'bni'l-Haris(r.a)
26.Ve biseyyidina Zekvane'bni 'Abdi Kays(r.a)
27.Ve biseyyidina Rifaate'bni 'Amr(r.a)
28.Ve biseyyidina Rifa'ate'bni Vakş(r.a)
29.Ve biseyyidina Subeyi'bni Hatıb(r.a)
30.Ve biseyyidina Sa'd'ibni'r-Rabi'(r.a)
31.Ve biseyyidina Saidi'bni Süveyd(r.a)
32.Ve biseyyidina Selemete'bni Sabit(r.a)
33.Ve biseyyidina Süleymi'bni'l-Haris(r.a)
34.Ve biseyyidina Süleymi'bni'l-Amr(r.a)
35.Ve biseyyidina Süleymi'bni Kays(r.a)
36.Ve biseyyidina Şemmasi'bni 'Usman(r.a)
37.Ve biseyyidina Safiyyi'bni Kayziyy(r.a)
38.Ve biseyyidina Damrate'bni 'Amr(r.a)
39.Ve biseyyidina 'Amiri'bni Muhalled(r.a)
40.Ve biseyyidina 'Ubadete'bni'l-Hhaş(r.a)
41.Ve biseyyidina 'Abbadi'bni Sehl(r.a)
42.Ve biseyyidina 'Abbasi'bni 'Ubade(r.a)
43.Ve biseyyidina 'Abdillahi'bni Cübeyr(r.a)
44.Ve biseyyidina 'Abdillahi'bni Cahş(r.a)
45.Ve biseyyidina 'Abdillahi'bni Selimeh(r.a)Cevaplar:
Mesajı Yazan: pırlanta
Mesaj Tarihi: 20-Haziran-2009 Saat 14:42
  Transkriptli okunması gerekli olan harflerdir.) 
 
           yezda kardeşim nasıl okuyacagız yani,transkriptli ne demek ?


-------------
''YÜZÜ DOST, ÖZÜ DÜŞMANDAN USANDIM. DİLİ MÜMİN KALBİ ŞEYTANDAN USANDIM. DOSTUM HERKESİN KAHRI ÇEKİLİRDE, BEN DAVASIZ MÜSLÜMANDAN USANDIM..


Mesajı Yazan: Zühre Nur
Mesaj Tarihi: 20-Haziran-2009 Saat 16:19
  yezda kardeşim nasıl okuyacagız yani,transkriptli ne demek ?
 Güzel soru bu sayede merak eden herkesi aydınlatmış oluruz inşallah.
Transkriptli demek;Nasılki arapçada bir keskin z vardır birde peltek z veya s harfi içinde geçerli ayrıca birde H harfi biri boğaz ortasından çıkarken diğeri H boğazın ağıza yakın olan üst kısmından çıkar,boğaz hırlatılarak okunur. İşte transkriptli demekte bu şekilde okunması gereken harflerdir.Ama arapça bilmeyenler için de düz okumakta bir sakınca yoktur.Tıpkı Kur'anı tecvitli okumanın daha sevap ve doğru olduğu gibi tecvitsiz okumanında kabul olunacağı umulduğu gibi.Sen nasıl okuyabilirsen öyle oku Pırlanta kardeşim Rabbim kabul buyursun.    


Mesajı Yazan: pırlanta
Mesaj Tarihi: 20-Haziran-2009 Saat 16:41
tamam teşekkürederim açıklamaların için kardeşim...


-------------
''YÜZÜ DOST, ÖZÜ DÜŞMANDAN USANDIM. DİLİ MÜMİN KALBİ ŞEYTANDAN USANDIM. DOSTUM HERKESİN KAHRI ÇEKİLİRDE, BEN DAVASIZ MÜSLÜMANDAN USANDIM..


Mesajı Yazan: Zühre Nur
Mesaj Tarihi: 20-Haziran-2009 Saat 20:50
46.Ve biseyyidina'Abdillah'bni 'Amr'ibni Haram(r.a)
47.Ve biseyyidina 'Abdillahi'bni 'Amr'ibni Vehb(r.a)
48.Ve biseyyidina 'Ubeydi'bni't-Teyyihan(r.a) 
49.Ve biseyyidina 'Ubeydi'bni'l-Mu'alla(r.a)
50.Ve biseyyidina 'Utbete'bni Rebi'(r.a)
51.Ve biseyyidina 'Umarate'bni Ziyad(r.a)
52.Ve biseyyidina 'Amri'bni İyas(r.a)
53.Ve biseyyidina 'Amri'bni Sabit(r.a)
54.Ve biseyyidina 'Amri'bni'l-Cemuh(r.a)
55.Ve biseyyidina 'Amri'bni Kays(r.a)
56.Ve biseyyidina 'Amri'bni Mutarrif(r.a)
57.Ve biseyyidina 'Amri'bni Muaz(r.a)
58.Ve biseyyidina 'Antere Mevla Süleym(r.a)
59.Ve biseyyidina 'Kaysi'bni 'Amr(r.a)
60.Ve biseyyidina 'Kaysi'bni Muhalled(r.a)
61.Ve biseyyidina Keysane'bni'l-maziniyyin(r.a)
62.Ve biseyyidina Maliki'bni İyas(r.a)
63.Ve biseyyidina Maliki'bni Sinan(r.a)
64.Ve biseyyidina Maliki'bni Nümeyle(r.a)
65.Ve biseyyidina'l Mücezzeri'bni Ziyad(r.a)
66.Ve biseyyidina Mus'abi'bni 'Umeyr(r.a)
67.Ve biseyyidina'n-Nu'mane'bni 'Abdi 'Amr(r.a)
68.Ve biseyyidina'n-Nu'mane'bni Malik(r.a)
69.Ve biseyyidina Nevfeli'bni Salebe(r.a)
70.Ve biseyyidina Yezide'bni Hatib(r.a) 
            En tec'aleni fi himake'llezi la yüram, ve civarike'llezi la yühferu vela yudam, ve vikayetike'l-kafiyeti'lleti la tüdrekü,ve setrike'd-dafi'llezi layühtekü,ve hısnike'ş-şamihi'l-meni'i.
   Ve veda'ike'l-mesuneti'lleti la tedi'u, ve en tadribe 'aleyye süradikati hıfzıke ve 'inayetike, ve türaddiyeni bikenefike ve kilaetike ve ri'ayetik, ve en tahbise annişerra'l-eşrar, ve tahcübeni binuri 'azametike mine'z-zalemeti ve'l-füccar, ve en ta'kide 'anni külle lisanin natikin bi şerr, ve terüdde 'anni külle sehmin ramin bi darr, ve en tü'miye külle basarin ileyye bi'l-hasedi ramikın ve külle kalbin li bi'l-'adaveti hafik.
     Ve en takhera men yüridü kahri kahran yemne'uhu'rrahate ve'l-karar, ve yüdayyiku 'aleyhi Fesiha'l-ardi ve vasi'a'l-aktar, ve en tuhrice külle muzin li 'an dairati'l-hilmi ve'l-lütfi ve'l-mehl,vetegulle eydiye a'dai ve terbita 'ala kulubihim vela tübelliğahümü'l-emel, ve en tekfiyeni külle bağin ve şamit, vetekune li ivadan 'an külli halikin ve fait, ve en ta'simeni min şururi'l-fiteni ve'l-enkadi ve'l-ahkadi ve'l-ihan, ve en tüzhibe mine's-sui ma halfi ve ememi, ve tübelliğani fi'd-dareyni aksa merami.


Mesajı Yazan: Zühre Nur
Mesaj Tarihi: 20-Haziran-2009 Saat 20:51
 henüz bitmedi devam edeceğim inşallah


Mesajı Yazan: Zühre Nur
Mesaj Tarihi: 21-Haziran-2009 Saat 12:26
     Ve en tehuffeni bieltafike'l-hafiyyeti fi kavasiri'l-akdiyeti ve nevazili'l-akdar, ve teshabeni bima'iyyetike'l-hafiyyeti fi sairi't-tekallubati ve'l-atvar, fi leyli ve nehari ve za'ni ve esfari ve nevmi ve karari ve 'alniyyeti ve israri.  
     Allahümme ve es'elüke bihim en tecude aleyye bi'afvike'ş-şamili likülli canin ve 'ukuk, ve birrike'l-mütenavili külle berrin ve facirin vela hakka 'aleyke limahluk, ve en tuğniyeni 'ammen sivak, ve temüdde 'ayşi medda, ve tümehhide li fi kulubi 'ibadike'l-mü'minine vüdda, ve en takdiye 'anni'l-hukuka ve'd-deyne 
      Vela tekileni ila nefsi tarfete 'ayn, ve en tağfirali zenbi,ve tütayyibe li kesbi ve en tukile 'aserati, ve tetekabbele a'mali ve hasenati ve en tuhriceni ve zürriyyeti ve üstazi ve cemi'a'l-mü'minine ve'l-mü'minati mine'z-zulümati ile'n-nur, ve tehule beyni ve beyne'l-me'asi bi-'azami cünnetin ve ahsani sur. 
     Ve en tec'ale'l-islame münteha riday,ve tuhyiyeni hayaten tayyibeten muafen fi dini ve dünyay, la ayisen min fadlike ve rahmetike ve la mükannetan min 'afvike ve ra'fetik, ve en tasrife 'anni ma yümazicü kilyeti mine'z-zulmi ve'l-ağyar. 
    Ve tecbüra kalbi'l-kesira bi'z-zaferi ve'l-intisar, ve en terzukani'l-inabete ve hüsne'l-yakin, ve türiyeni'd-dünya kema erayteha 'ibadeke's-salihin, Ve en tusile bifadlike hable'n-kıta'i, ve tütile bitavlike kısara ba'i, ve tüzile havde tıba'i, ve en tukiza minni fevatira'l-himem, ve türsile fi haşyetike min 'aberati sevafiha'd-diyem, ve en tubiha li celile'l-metalibi ve tuhsine liye'l-havatime ve'l-'avakıbe amin. 
       Ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-alemin. 
 
YAKAMOZ YAYINLARI'na ait NAMAZ TESBİHATI'ndan  alıntıdır.   Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat